Jump to content

ޗޮން ޗޮން އިލޮޅި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޗޮން ޗޮން އިލޮޅި
Tringa nebularia

ޗޮން ޗޮން އިލޮޅި އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދޫނިތަކުގެ ތެރެއިން ދޫންޏެކެވެ.