ޗޮން ޗޮން އިލޮޅި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޗޮން ޗޮން އިލޮޅި
Tringa nebularia

ޗޮން ޗޮން އިލޮޅި އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދޫނިތަކުގެ ތެރެއިން ދޫންޏެކެވެ.