ޗިން ޝީ ހުއަންގ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޗިން ޝީ ހުއަންގ އަކީ މީލާދީގެ ކުރިން 221-246 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު ޗައިނާގެ (ޗިން ސްޓޭޓްގެ) ރަސްކަން ކުރެއްވި ރަސް ކަލެކެވެ. އުމުރުން 50 އަހަރުގައި އަވަހާރަފުޅު ވަންދެން ރަސްކަން ކުރެއްވި އެވެ. މިއީ ޗައިނާގެ ތާރީޚްގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަސްކަލެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ޗައިނާއަށް އިސްލާހީ ތަފާތު ބަދަލުތައް ގެންނެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.