Jump to content

ޗިނާބު ކޯރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޗިނާބު ކޯރު (އިނގިރޭސި: CHENAB) ގެ ނަން ނެގިފައިވަނީ ޗިން އަދި އާބު މި ދެ ލަފްޒު އެކުވެގެން ނެވެ. ޗިންގެ މާނައަކީ ހަނދެވެ. އާބަކީ ފެނެވެ. މިއީ ޕަންޖާބުގެ ފަސް ކޯރުގެ ތެރެއިން އެއް ކޯރެވެ.