ޗިނާބު ކޯރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޗިނާބު ކޯރު (އިނގިރޭސި: CHENAB) ގެ ނަން ނެގިފައިވަނީ ޗިން އަދި އާބު މި ދެ ލަފްޒު އެކުވެގެން ނެވެ. ޗިންގެ މާނައަކީ ހަނދެވެ. އާބަކީ ފެނެވެ. މިއީ ޕަންޖާބުގެ ފަސް ކޯރުގެ ތެރެއިން އެއް ކޯރެވެ.