ޖެނިފަރ ކެންޑަލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޖެނިފަރ ކެންޑަލް އަކީ ޝަޝީ ކަޕޫރުގެ އަންހެނުންނެވެ. މިއީ ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ މީހެކެވެ.