ޖެހެލަމް ކޯރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޖެހެލަމް ކޯރު

ޖެހެލަމް ކޯރަކީ އިންޑިއާ ބައްރުގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ކޯރެކެވެ. އެއީ ވެރީނާގުން އުފެދި، އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ޖައްމޫ އެންޑް ކަޝްމީރުގެ ސަރަހައްދު ތެރެއިން، ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިކަންކުރާ އަޒާދު ކަޝްމީރަށް، އޭގެ ފަހުން ޕާކިސްތާނުގެ ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސުން މި ކޯރު ދަތުރުކުރެއެވެ. މިއީ ޕަންޖާބު ސަރަހައްދުގެ ފަސް ކޯރުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހުޅަނގުގައި އޮންނަ ކޯރު ކަމަށާއި، ކަޝްމީރު ވާދީ ތެރެއިން ދަތުރުކުރާ ކޯރެވެ. އެއީ ޗެނަބް ކޯރުގެ ކޯރެއް ކަމަށާއި، ޖުމްލަ ދިގުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 725 ކިލޯމީޓަރު (450 މޭލު) އެވެ.