Jump to content

ޖަވާހަރްލާލް ނެހްރޫ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޖަވާހަރްލާލް ނެހްރޫ
ޖަވާހަރްލާލް ނެހްރޫ

ޖަވާހަރްލާލް ނެހްރޫ (14 ނޮވެންބަރު 1889 - 27 މެއި 1964) އަކީ އިންޑިޔާގެ ފުރަތަމަ ބޮޑުވަޒީރެވެ. އަދި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު މި މަޤާމުގައި ދެމިހުންނެވި ބޭފުޅާ ވެސް މެއެވެ. ޖަވާހަރްލާލް ނެހްރޫއަށް މުޚާޠަބުކުރާ ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި ޕަންޑިތު ނެހްރޫ މި ނަންފުޅު ވެސް ހިމެނެއެވެ.