ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑީވްސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސް މައުމޫނު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި 2 ވަނަ ޕާޓީ އަކީ މިއީ އެވެ.