Jump to content

ޕްރަނާބް މުކަރްޖީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޕްރަނާބް މުކަރްޖީ
ޕްރަނާބް މުކަރްޖީ

ޕްރަނާބް ކުމާރު މުކަރްޖީ އަކީ އިންޑިޔާގެ 13 ވަނަ ރައީސްއެވެ. މަޤާމާ ހަވާލުވެލެއްވީ 25 ޖުލައި 2012 ގައެވެ. ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ 1935 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ކިޔަވާ ވިދާޅުވީ ކަލްކަޓާގެ ޔުނިވަރުސިޓީ އިންނެވެ.

މުކަރްޖީ ވަނީ އިންޑިޔާގެ ދިފާޢީ ވަޒީރުކަމާއި މާލީ ވަޒީރުކަން އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައެވެ.