ޕޯޗުގަލްގެ ޕެޑްރޯ ތިންވަނަ އެވެ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

Infante_D._Pedro_de_Bragança_(futuro_Rei_D._Pedro_III),_c._1760-70_-_Vieira_Lusitano_(Palácio_Nacional_de_Queluz)

ޕޯޗުގަލްގެ ޕެޑްރޯ ތިންވަނަ އެވެ. ޕެޑްރޯ ތިންވަނަ (ލިސްބަން، 5 ޖުލައި 1717 – ކުއެލޫޒް، 25 މެއި 1786) އަށް ކެޕަސިޑޯނިއޯ، ސެކްރިސްޓައޯ އަދި އެޑިފިޑޯރ ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ޕެޑްރޯ ތިންވަނަ (ލިސްބަން، 5 ޖުލައި 1717 – ކުއެލޫޒް، 25 މެއި 1786) އަކީ 1777 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަވަހާރަވުމާ ހަމައަށް ޕޯޗުގަލް އަދި އަލްގާރވްސްގެ ރަސްގެފާނުގެ އަނބިމީހާއެވެ.