Jump to content

ޕެޓްރާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޕެޓްރާ

ޕެޓްރާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އައު 7 އަޖައިބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނެކެވެ. މިއީ އުރުދުންގެ މައާން ގައިވާ އަރަބާ އޭ ކިޔުނު ވާދީގައިވާ އާޘާރީ ތަނެކެވެ. ގަލުން ކަނޑައި ނެގިގެން ހަދާފައިވާ މިތަން ފުރަތަމަ ހޯދާފައިވަނީ 1812 ވަނަ އަހަރު ސްވިޒްލޭންޑްގެ މީހެއް ކަމުގައިވާ ޖޯހަން ލުޑްވިގް ބާރކަޓް އެވެ. އަރަބާ ވާދީގެ އިރުމަތީ ބިތުގައިވާ މިތަން މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ މިތަން ހެދުމުގެ ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ގަލުން ބިންވަޅު ކަނޑައި ނެގުމުގެ ފަރުމާގެ ސަބަބުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އާޘާރީ ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ރައްކާކުރެވޭނެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ޔުނެސްކޯއިން ޕެޓްރާ ކަނޑައެޅީ 1985 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ޕެޓްރާ އަށް އިހު ޒަމާނުގައި ކިޔާ އުޅުނު ނަމަކީ 'ރިކީމް އެވެ.