ޕަރަތައިރޮއިޑް ހޯރމޯން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޕަރަތައިރޮއިޑް ހޯރމޯން ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Parathyroid hormone) އަކީ 84 އަމިނޯ އެސިޑް އެކުލެވޭ ޕޮލިޕެޕްޓައިޑް ހޯރމޯން އެކެވެ. މިހޯރމޯން އުފައްދައި ދޫކުރަނީ ޕަރަތައިރޮއިޑް ގްލޭންޑްގައި ހުންނަ ޕަރަތައިރޮއިޑް ޗީފް ސެލް(Parathyroid chief cell) ތަކުންނެވެ. ކެލްސިޓޯނިން ހޯރމޯން އާ ޚިލާފަށް ޕަރަތައިރޮއިޑް ހޯރމޯން ލޭގައި ކެލްސިއަމް އެކުލެވޭ މިންވަރު މަތިކުރުމަށް ބާރުއަޅައެވެ.