ޔޫސުފް ރަފީޢު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޔޫސުފް ރަފީޢު (ޔޫސޭ) އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ފިލްމްތަކާޢި ލަވަތަކުގައި އަދި ޑްރާމާ ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައެވެ.

ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ނިބޫ
  • ދޮންސައްޕަ
  • މަސްތު

ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހުރިގޮތަކީ މިއީބާ؟
  • ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ؟