ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަން އަކީ ދިވެހި ފިލްމް އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. މިކުންފުނީގެ ވެރިއަކީ އައިމިނަތު ރަޝީދާ އެވެ. ނުވަތަ ޔާރާ ގުރޫޕް އެވެ.

އުފެއްދި ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހުކުރު ވިލޭރޭ
  • އުމުރަށްވެސް އިންތިޒާރުގައި
  • ފަނާ
  • ހިތްޔާރާ ދީފާ
  • ވިޝްކާ