ޒުވާރި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Zea mays.jpg
Zea mays 'Ottofile giallo Tortonese'
Zea mays 'Strawberry'

ޒުވާރި ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Maize)އަކީ ގޮދަނުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވައްތަރެކެވެ. ޒުވާރީގެ ވަރަށް ގިނަ ވައްތަރު ތައް ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފޮނި ޒުވާރި، އަދި މިނޫން ވައްތަރުތައް ހިމެނެއެވެ. ދިވެހިން ޒުވާރި ކައިއުޅެނީ ތަވަލުގައި ފިހެގެންނާއި، އަދި މަޑުކޮށްގެންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒުވާރި އަކީ އެއިން ފުށް ހަދައިގެން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ފޮނި ބޯކިބާ އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. އެކިވައްތަރުގެ ޒުވާރި ގަސް ހެދެނީ އެކި އުސްމިނަށެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޒުވާރި ހެދޭއިރު އެކިކުލައިގައި ހުންނަ ޒުވާރި ހުރެއެވެ.