ޑޮލީ (ކަންބަޅި)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޑޮލީ (5 ޖުލައި 1996 އިން 14 ފެބްރުއަރީ 2000 އަށް) އަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަށް ކްލޯން ކުރެވުނު ޖަނަވާރެވެ.

ޑޮލީ

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]