ސްޕައިރަމައިސިން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ސްޕައިރަމައިސިން(އިނގިރޭސި ބަހުން: Spiramycin) އަކީ މެކްރޯލައިޑް ގުރޫޕްގައި ހިމެނޭ އެންޓިބަޔޮޓިކް އެކެވެ. މިއީ ޓޮކްސޯޕްލަސްމޯސިސް އަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބޭހެކެވެ. 2000 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގެ ރޮވަމައިސިން ބްރޭންޑް ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، ސްޕައިރަމައިސިން އުފައްދައި ވިއްކަމުން ގެންދެއެވެ. ފުރަތަމަ މިއެންޓިބަޔޮޓިކް އުފައްދާފައިވަނީ 1952 ވަނަ އަހަރު އެވެ. 1955 ން ފެށިގެން މިބޭސް ބޯންދޭ ބޭހެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވެމުން އައިސްފައި ވެއެވެ.