ސޫފްރޫނިޔޫސް

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ސޫފްރޫނިޔޫސް އަކީ މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ ޢުމަރު ބިން ޚައްޠާބު ފަލަސްޠީން ފަތަޙަ ކުރެއްވި އިރު ޤުދުސްގެ އޮތޮޑޮކްސް ޕެޓްރިއާކްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާއެވެ. އޭނާ އަވަހާރަވީ 11 މާރޗް 638 ގައެވެ.