Jump to content

ސީ-ރިއެކްޓިވް ޕްރޮޓީން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސީ-ރިއެކްޓިވް ޕްރޮޓީން އަކީ އިންފްލެމޭޝަން އާއި ގުޅިގެން ލޭއިން ފެންނަ ޕްރޮޓީން އެކެވެ. ސީ -ރިއެކްޓިވް ޕްރޮޓީން އުފައްދަނީ ފުރަމޭ އަދި ފެޓް ސެލް ތަކުންނެވެ. މިއީ ޕެންޓްރެކްސިން އާއިލާގެ ޕްރޮޓީން އެކެވެ. މިއީ ޕްރޮޓީން-ސީ އަދި ސީ-ޕެޕްޓައިޑް އާއި ގުޅުންހުރި ޕްރޮޓީން އެއް ނޫނެވެ.

ސީ-ރިއެކްޓިވް ޕްރޮޓީން ފުރަތަމަ ހޯދާފައިވަނީ 1903 ވަނަ hu ޓިލެޓް އެންޑް ފްރެންސިސް އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބަލިތަކާއި ގުޅިގެން މި ޕްރޮޓީން މަތިވާގޮތް ވެއެވެ.