Jump to content

ސިންދު ކޯރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސިންދު ކޯރަކީ ޕާކިސްތާނުގައިވާ އެއްމެ ދިގު އަދި އެއްމެ މުހިއްމު ކޯރެވެ. މިއީ ބައްރެ ސަޣީރުގައިވާ މުހިއްމު ކޯރުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނޭ ކޯރެކެވެ.