Jump to content

ސަންސްކްރިއްތް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސަންސްކްރިއްތް ބަހަކީ ހިންދު-އާރީ ޢާއިލާގެ ބަސްތަކުގެ މައި ބަހެވެ.

śިވޮ ރަކްޞަތު ގީރްވާṇަބްހާޞާރަސާސްވާދަތަތްޕަރާން