ސަންސްކްރިއްތް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ސަންސްކްރިއްތް ބަހަކީ ހިންދު-އާރީ ޢާއިލާގެ ބަސްތަކުގެ މައި ބަހެވެ.

śިވޮ ރަކްޞަތު ގީރްވާṇަބްހާޞާރަސާސްވާދަތަތްޕަރާން