Jump to content

ގްރަންކް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Royal Government of the National Union of Kampuchea
រាជរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិកម្ពុជា
Gouvernement royal d'union nationale du Kampuchéa
Flag Coat of arms
Status Government-in-exile
CapitalBased in Beijing and Victoria
De jure Phnom Penh

1970 އާއި 1976 ވަނަ އަހަރު، 1975 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރު މުއްދަތަކަށް ގައުމު ކޮންޓްރޯލް ކުރެއްވި އެވެ.

ގްރަންކް ބިނާވެފައިވަނީ އަރުވާލެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ ވެރިޔާ ޕްރިންސް ނޮރޮޑޮމް ސިހަނޫކް އާއި ޚްމޭރު ރޫޖް ("ރެޑް ޚްމޭރު" ގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ދެމެދު ކޯލިޝަނެއް (ފަންކް، "ނޭޝަނަލް ޔުނައިޓެޑް ފްރަންޓް އޮފް ކަމްޕުޗެއާ" ގެ ކުޑަކުޑަ ނަން) ގެ މައްޗަށެވެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީ އޮފް ކަމްޕުޗެއާގެ މެންބަރުން) އެވެ. އެއީ، ޗައިނާގެ ތާއީދާއެކު، 1970 ވަނަ އަހަރު ކެމްބޯޑިއާގެ ބަޣާވާތުގައި ސިހާނޫކް ވެރިކަމުން ދުރުކުރިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އުފެދުނު ކުންފުންޏެކެވެ؛ އެ ހިސާބާ ހަމައަށް ޚްމޭރު ރޫޖްގެ ފިނޑިން ތިބީ ސިހަނޫކްގެ ސަންގްކުމް ވެރިކަމާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ.