Jump to content

ގޫގްލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ


ގޫގުލް (އިނގިރޭސި: Google) އަކީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް، ސަރޗް އިންޖީން ޓެކްނޮލޮޖީ، އޮންލައިން އިޝްތިހާރު، ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިން، ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއާ، ކުއަންޓަމް ކޮމްޕިއުޓިން، އީ-ކޮމާސް، އަދި ކޮންސިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަށް ފޯކަސްކުރާ އެމެރިކާގެ މަލްޓިނޭޝަނަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުންޏެކެވެ.