ލޯތްބަށްޓަކައި (ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ލޯތްބަށްޓަކައި
Dhivehimovie loabattaka.jpg
ލޯތްބަށްޓަކައި ގެ ޕޯސްޓަރެއް
Directed by ޔޫސުފް ޝަފީޢު
Produced by ރެޑްލައިން މޫވީސް
Written by ނޭގޭ
Starring ޔޫސުފް ޝަފީޢު
ފާތިމަތު ފަރީލާ
ޝީލާ ނަޖީބު
އަހުމަދު ޝާހް
Music by ނޭގޭ
Cinematography ނޭގޭ
Release dates
2009
Running time
150 މިނެޓް
Language ދިވެހި

ލޯތްބަށްޓަކައި އަކީ 2009 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ދިވެހި ފިލްމެކެވެ.