ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Antique Valentine 1909 01.jpg
Valentines Day Chocolates from 2005.jpg
Rozen.jpg

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ވެސް ފެބްރުއަރި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މި ދުވަސް ދުނިޔޭގެ އެތައް ގައުމެއްގައި ފާހަގަކުރަމުން ދެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ރަސްމީބަންދު ދުވަހެއް ނުނެވެ.