ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ވެސް ފެބްރުއަރި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މި ދުވަސް ދުނިޔޭގެ އެތައް ގައުމެއްގައި ފާހަގަކުރަމުން ދެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ރަސްމީބަންދު ދުވަހެއް ނުނެވެ.