Jump to content

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ވެސް ފެބްރުއަރި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މި ދުވަސް ދުނިޔޭގެ އެތައް ގައުމެއްގައި ފާހަގަކުރަމުން ދެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ރަސްމީބަންދު ދުވަހެއް ނުނެވެ.