ލާމި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ލާމި(ސައިންޓިފިކް ނަން: Ficus tsiela) އަކީ ލާމިގަސް ގެ ކިރު އެވެ. ލާމި ހުންނަނީ ކުމުންޒާންޏާ ވައްތަރު ގޮތަކަށެވެ. މިއީ ދިވެހި ބޭހުގެ ބާވަތެކެވެ. ލާމި ގަސް އާންމުކޮށް ހެދޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ އިންޑިޔާގައެވެ. ލާމި ގަސް އަކީ ވައްތީނި އާއިލާގެ ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގަހެވެ. ލާމި ގަހުގައި ގޮތްނޭނގޭ ވިހައެއް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. މިވިހައިގެ ސަބަބުން ފުރަމޭ ދުޅަވުން ފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ބުނެއެވެ.