ލާރނާސް ޕްރޮޑަކްޝަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ލާރނާސް ޕްރޮޑަކްޝަން އަކީ ދިވެހި ފިލްމް އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. މިކުންފުނީގެ ވެރިއަކީ އެކްޓަރ، ޑައިރެކްޓަރ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރ ހާމިދު ޢަލީ އެވެ.

އުފެއްދި ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އުދަބާނި
  • ލައެލާ
  • މަންޖެ