ލަހިސްތާނީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ލަހިސްތާނީ język polski
ވާހަކަދައްކާތަން: ލަހިސްތާން
ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު: 50 މިލިއަން ދޭސީން
ވަނަ: 24
ބަސް ނިސްބަތްވާ އާއިލާ: ހުޅަނގު - ހިންދުސްތާނީ
ބަލްތޯ-ސްލަވިކް
ސްލަވިކް
ހުޅަނގު ސްލަވިކް
ލެޝިތިކް
ލަހިސްތާނީ
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު
ރަސްމީބަސް: ލަހިސްތާނުގައި
ގަވައިދު އެކަށައަޅަނީ: ޕޮލިޝް ލެންގުއޭޖް ކައުންސިލް
ބަހުގެ ކޯޑުތައް
ISO_639-1 pl
ISO_639-2 pol
ISO_639-3 pol

ލަހިސްތާނީ ބަހަކީ ލަހިސްތާން (އިނގިރޭސިބަހުން: Poland) ގެ ރަސްމީ ބަހެވެ. ލަހިސްތާނުގައި މި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ 50 މިލިއަން މީހުން އެބަތިއްބެވެ.

ތަފާސް ހިސާބު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ލަހިސްތާނީ ބަހަކީ މިއަދު ޕޮލެންޑުގެ ރަސްމީ ބަހެވެ.


Wikipedia
Wikipedia
ލަހިސްތާނީ ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ