ދޯޅަނބު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ދޯޅަނބު

ދޯޅަނބު އަކީ ގޮމަށިނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: lemon) އަދި ލުނބޯ ޢާއިލާގެ އެއްޗެކެވެ. ދޯޅަނބު ހުންނާނީ ގޮމަށްޓާ ވައްތަރު ގޮތަކަށެވެ. އަދި ދޯޅަނބު ބޭނުންކުރަނީ ވެސް ގޮމަށި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރާ އުޞޫލުން ތަފާތު ކާތަކެތީގައި ހުތް ރަހަ ޖެއްސުމަށެވެ. މިފަދަ މޭވާ އިން ޖޫސް ތައްޔާރުކޮށްގެން ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ބާޒާރުގައި ވިއްކަން ހުރެއެވެ.