ދޭވަން ބޭޝެސްވަރުނާތު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ދޭވަން ބޭޝެސްވަރުނަތު އަކީ ކަޕޫރު ޚާންދާންގެ ފެށުން ކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އޭނާ އަކީ ދޭވަން ކެޝަމްވަލް ކަޕޫރު ގެ ދަރިއެކެވެ. ކުރިން ޕޮލިސްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ދޭވަން ބޭޝެސްވަރުނަތު ވަނީ 1951 ވަނަ އަހަރު ކާފަ ދަރިފުޅު ރާޖު ކަޕޫރު އުފެއްދި ފިލްމް އާވާރާގައި ކޮމީޑިއަންގެ ރޯލް އަދާކޮށް ހިންދީ ފިލްމީ ހަރުފަތުގައި އުޅުމުގެ ޝަރަފް ހޯދާފައެވެ.