Jump to content

ދޫމި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ދޫމި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Pityriasis versicolor)އަކީ ހަށިގަނޑުގައިޖަހާ ލައްތަކެއްގެ ސިފައިގައި ހުންނަހަމުގެ ބައްޔެއް