Jump to content

ދިވެހި ރުފިޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ދިވެހި ރުފިޔާ
100 ރުފިޔާގެ ނޫޓް 1 ރުފިޔާ
100 ރުފިޔާގެ ނޫޓް 1 ރުފިޔާ
ISO 4217 Code MVR
ބޭނުންކުރާ ޤައުމު ދިވެހިރާއްޖެ
އިންފްލޭޝަން 6%
Source The World Factbook, 2005 est.
Pegged by U.S. dollar = 12.8 rufiyaa
Subunit
1/100 laari
ރަމްޒުކޮށްދޭ އަކުރު Rf، MRF، ނުވަތަ ރ.
Coins
އާއްމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވެނީ 25 އަދި 50 ލާރި، އަދި -/1 ރ އާއި -/2 ރ
އެންމެ މަދުން ބޭނުންކުރެވެނީ 1, 2, 5, 10 ލާރި
ބޭންކް ނޫޓް
އާއްމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވެނީ Rf. 5, Rf. 10, Rf. 20, Rf. 50, Rf. 100
އެންމެ މަދުން ބޭނުންކުރެވެނީ Rf. 500
ސެންޓްރަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ވެބްސައިޓް www.mma.gov.mv
ޕްރިންޓް ކުރަނީ De La Rue PLC
ވެބްސައިޓް www.delarue.comދިވެހިރުފިޔާ

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މައުލޫމާތު ހޯދީ

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
  • MMA (Dhivehi) Publication, 1983. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފައިސާ (Maldivian Currency)

އިތުރު ފާލަންތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]