ދިވެހި ހޯގުޅާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ދިވެހި ހޯގުޅާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދޫނިތަކުގެ ތެރެއިން ދޫންޏެކެވެ. މިދޫނި އާންމުގޮތެއްގައި މަސްއައިންތަކުގެމަތީގައި އުޅޭކަމަށް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

Audobon's Shearwater.jpg