ދިވެހި ހޯގުޅާ

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ދިވެހި ހޯގުޅާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ދޫނިތަކުގެ ތެރެއިން ދޫންޏެކެވެ. މިދޫނި އާންމުގޮތެއްގައި މަސްއައިންތަކުގެމަތީގައި އުޅޭކަމަށް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

Audobon's Shearwater.jpg