ދާދްރާ އާއި ނަގަރު ހަވޭލީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
Dadra and Nagar Haveli in India (disputed hatched).svg

ދާދްރާ އާއި ނަގަރު ހަވޭލީ އަކީ އިންޑިޔާގެ ޔުނިއަން ޓެރިޓަރީ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނެކެވެ.