Jump to content

ފޯޅަވަހި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސަލޮމޮން އަތޮޅު

ފޯޅަވަހި ނުވަތަ ޗާގޯސް އަކީ ހިންދު ކަނޑުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެގެ ދެކުނުގު ފަރާތުން ފެތުރިފައި އޮތް އަތޮޅުތަކެވެ.

ރެފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: