ފޯޅަވަހި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސަލޮމޮން އަތޮޅު

ފޯޅަވަހި ނުވަތަ ޗާގޯސް އަކީ ހިންދު ކަނޑުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެގެ ދެކުނުގު ފަރާތުން ފެތުރިފައި އޮތް އަތޮޅުތަކެވެ.

ރެފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Commons-logo.svg
ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: