ފޭސްބުކް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ


ފޭސްބުކް (އިނގިރޭސި: Facebook) އަކީ މެޓާ ޕްލެޓްފޯމްސް އިން ހިއްސާވާ އެމެރިކާގެ އޮންލައިން ސޯޝަލް މީޑިއާ އަދި ސޯޝަލް ނެޓްވޯކިންގެ ހިދުމަތެކެވެ. ހާވާޑް ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުންނާއި ރޫމްމޭޓުން ކަމަށްވާ އެޑުއާޑޯ ސޭވްރިން، އެންޑްރޫ މެކްކޮލަމް، ޑަސްޓިން މޮސްކޮވިޓްޒް އަދި ކްރިސް ހިއުސް އާ އެކު 2004 ވަނަ އަހަރު މާކް ޒަކަބަރގް އުފެއްދި މި ފިލްމުގެ ނަން އާންމުކޮށް ލިބެނީ އެމެރިކާގެ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް ދޭ ފޭސް ބުކް ޑައިރެކްޓްރީތަކުންނެވެ. ފުރަތަމަ ކޮޅު ހާވާޑްގެ ދަރިވަރުންނަށް މެމްބަރޝިޕް ލިމިޓް ކުރެވުނެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އުތުރު އެމެރިކާގެ އެހެން ޔުނިވާސިޓީތަކަށް މެމްބަރޝިޕް ފުޅާވެގެން ދިޔައެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 13 އަހަރުން މަތީގެ އެއްވެސް މީހަކަށް މެންބަރުކަން ނުދެއެވެ.