ފޫޅުމާގޭ ދޮންމަނިކު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަލްފާޟިލް ފޫޅުމާގޭ ދޮންމަނިކު ( ޒައިނަބުފުޅު ދޮންމަނިކު ) އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އަކީ ސަރުކާރަށް ވަފާތެރި ޚާދިމެކެވެ. އަދި ޕެންޝަނަރެއްވެސް މެއެވެ. އޭނާ އަކީ ވަރަށް ބޮޑު ވިޔަފާރި ވެރިއެކެވެ. ވިޔަފާރި ފެއްޓެވީ ގޭގައި ކުޑަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިގެންނެވެ. ފޫޅުމާގޭ ދޮންމަނިކު އަކީ މާލޭގައި ނަންހުރި، ދީލަތި، އަބުރުވެރި އިޚްލާޞްތެރި އިއްޒަތްތެރި އެކެވެ.


ފުރުއްވި މަގާމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 1901 : ކުދި ބޭކަލެއްކަން
  • 1904 : އަވަށު ސަރުދާރުކަން
  • 1932 : ބަނޑޭރި ބޭކަލެއްކަން
  • 1935 : ގޮއި ވަރުވާ ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ވެރިކަން
  • 1942 : އޮޑިޓަރުގެ އެހީތެރިކަން


ރިފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހަދާނާއި ތާރީޚްގެ ތެރެއިން - 1 ވަނަ ބައި - އަހުމަދު ނަޖީބް - 2006