ފާރިސީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ފާރިސީ ބަހަކީ އީރާނުގެ ރަސްމީ ބަހެވެ.

Wikipedia
ފާރިސީ ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ