Jump to content

ފަޚްރުއްދީން ޢަލީ އަޙްމަދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފަޚްރުއްދީން ޢަލީ އަޙްމަދު

ފަޚްރުއްދީން ޢަލީ އަޙްމަދު (13 މެއި 1905 - 11 ފެބުރުވަރީ 1977) އަކީ އިންޑިޔާގެ ފަސްވަނަ ރައީސްއެވެ.