ފަޚްރުއްދީން އަޙްމަދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ފަޚްރުއްދީން އަޙްމަދު

ފަޚްރުއްދީން އަޙްމަދު އަކީ ބަންގާޅުގެ ކެއަރޓޭކަރ ސަރުކާރު ހިންގެވުމުގައި އިސްވެ ހުންނެވި ފަރާތެވެ.