Jump to content

ފަލަމަސްގަނޑު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ފަލަމަސްގަނޑު އަކީ އުނަގަނޑާއި، ކަކޫ އާއި ދެމެދުގައިވާ ފައިގެ ބައެވެ. ފަލަމަސްގަނޑުގައިވާ ކަށިގަނޑަށް ކިޔަނީ ފަލަމަސް ކަށިގަނޑު(femur) އެވެ. މިއީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ކަށިގަނޑު ވެސް މެއެވެ.