ފަލަމަސްގަނޑު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ފަލަމަސްގަނޑު އަކީ އުނަގަނޑާއި، ކަކޫ އާއި ދެމެދުގައިވާ ފައިގެ ބައެވެ. ފަލަމަސްގަނޑުގައިވާ ކަށިގަނޑަށް ކިޔަނީ ފަލަމަސް ކަށިގަނޑު(Femur) އެވެ. މިއީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ކަށިގަނޑު ވެސް މެއެވެ.