ފަލަކީ އިލްމު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ފަލަކީ އިލްމަކީ (Astronomy) ސެލެސްޓިއަލް އޮބްޖެކްޓް ތަކާއި ދުނިޔޭގެ ޖައްވުން ބޭރުގައިވާ، ތަރިތަކާއި ޕްލެނެޓްތަކާއި ކޮމެޓްތަކާއި އޮރޯރާއާއި ގެލެކްސީތައް ފަދަ ފެނޯމެނާތަކާއި އަދި ކޮސްމިކް ބެކްގްރައުންޑް ރޭޑިއޭޝަނާ ބެހޭ އިލްމެވެ.

طراحی سایت طراحی وب سایت طراحی وب سایت با شرکت ایران وب سایت دیزاین طراحی وب سایت شرکتی وب سایت طراحی وب سایت طراحی وب

طراحی سایت طراحی وب سایت طراحی سایت ارزان باربری اتوبار طراحی وب سایت اختصاصی