ފަންވަތް:Wikiessay

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

For non-Dhivehi/Mahl-speakers: If you have any comments or questions, you can leave a message in English, Hindi or Urdu HERE. See also A guide to Divehi/Mahl Wikipedia , Wikimedia Embassy and Local Divehi/Mahl Embassy. If you are interested in learning Divehi/Mahl language, see How to read Thaana script and Say it in Mahl

ތަފާތު ފާލަންތައް

މުރާޖިއާތު

އެހެނިހެން މަޝްރޫތައް

Important Links in English

ފައިލު:Nuvola apps kfm home.png  މިއަދުގެ ހޮވުން

ދިވެހިރާއްޖެ 01-03-2006:   ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ހިންދު ކަނޑު ގެ ތެރޭ ގައި، އޮޅުދޫ ކަރައިގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ހައްތުސްތަވާ މަތީގައި އުތުރުން ދެކުނަށް ފެތުރިފައި އޮތް ޤައުމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭ ގައި އޮތީ .....

އިތުރަށް | އަރުޝީފު (Archive)

Nuvola apps browser.png  ދުނިޔޭގެ ތާރީހުން ބައެއް ވާހަކަ

ކަރުދާސް 01-03-2006 :   އީސާގެފާނުގެ ކުރީގައި މިސުރު މީހުން ނީލަކޯރުގެ އައްސޭރި ފަށުގައިވާ ގަސްތަކަކުން ކަރުދާހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާނެ އެއްޗެއް ހެދިއެވެ. މިއަށް އެމީހުން ކިޔަނީ ޕެޕިރަސްއެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން ކަރުދާހަށް ކިޔާނަން ކަމުގައިވާ ޕޭޕަރ ނެގިފައިވަނީ މިބަހުންނެވެ. ...

އަރުޝީފު (Archive)

Nuvola apps edu mathematics.png  ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟

ގަލަން:   އެންމެ ފުރަތަމައަށް ދުނިޔޭގައި ގަލަމުން ލިޔުއްވަން ފެއްޓެވީ އިދުރީސްގެފާނެވެ.

އަރުޝީފު (Archive)

Nuvola apps kdmconfig.png  ހޮވުން