ފަންވަތް:Lang-ar

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ޢަރަބިބަހުން: {{{1}}}

See also[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • {{lang}}, for untransliterated strings in the Arabic script
  • {{ISOtranslit}} for ISO transliteration
  • {{ArabDIN}} for DIN transliteration
  • {{lang-ar}}, {{lang-fa}}, {{lang-ur}}, {{lang-ku}}, {{lang-ur}}, {{lang-uz}}, {{lang-ug}} etc. for producing "$LANGUAGE: {{lang}}" (should be subst:ed)
  • {{script}} ({{script|Arab|...}}) for Arabic script without specifying a language.