ފަންވަތް:Infobox State IN

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
{{{state_name}}}
[[Image:{{{image_map}}}|225px|ހިންދުސްތާނުގެ ޗާޓުން {{{state_name}}} highlighted.]]
ވެރިރަށް
 • ޖޫރާފީމިން
{{{capital}}}
 • {{{latd}}}° N {{{longd}}}° EExpression error: Unrecognized punctuation character "{".
އެންމެ ބޮޑު ޝަހަރު {{{largest_city}}}
އާބާދީ ({{{population_year}}})
 • އަކަބުރަ
{{{population}}} ({{{population_rank}}})
 • {{{population_density}}}/km²
އަކަމިން
 • ޑިސްޓްރިކްޓްތައް
[[1_E{{{area_magnitude}}}_m²|{{{area}}} km²]] ({{{area_rank}}})
 • {{{districts}}}
ވަގުތު ޒޯން ހރގ (ބއގ +5:30)
ކަނޑައެޅުނީ
 • [[Governors of {{{state_name}}}|ގަވަރުނަރު]]
 • [[Chief Ministers of {{{state_name}}}|ޗީފް މިނިސްޓަރު]]
 • ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް (ގޮނޑިތައް)
{{{established_date}}}
 • {{{governor_name}}}
 • {{{chief_minister}}}
 • [[{{{legislature_type}}}]] ({{{legislature_strength}}})
ރަސްމީ ބަސް (ތައް) {{{official_languages}}}
ވެބްސައިޓް {{{website}}}
ކޯޑު (އައި.އެސް.އޯ) {{{abbreviation}}}
{{{seal}}}
{{{state_name}}} ގެ ނިޝާން
{{{footnotes}}}