ފަންވަތް:Did you know/2013-04

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Chocolate.jpg
 • އެންމެ ފުރަތަމަ ސަބްމެރިން ޑިޒައިން ކުރީ 1578 ވިލިއަމް ބޯން ނަމަކަށް ކިޔުނު ޙިސާބު އިލްމުވެރިއެކެވެ.
 • އެކި ގޮތް ގޮތުގެ މަތިން 92 ނިއުކްލިއަރ ބޮން ވަނީ ކަނޑުގެ އަޑިއަށް ގެއްލިފައެވެ.
 • އެއް އައުންސް ޗޮކްލެޓްގައި 20 މިލިގްރާމްގެ ކެފެއިން އެކުލެވިފައިވެއެވެ.
 • އިންޑިޔާގެ ތާޖް މަހަލް ބިނާކުރުމަށް 11 އަހަރު ނެގިއެވެ. އެއީ 1632 އިން 1643 އަށެވެ.
 • ފިނިމޫސުމުގައި ހޫނުމޫސުމަށް ވުރެ އަވަހަށް ނިޔަފަތި ދިގުވެއެވެ.
 • މުޙައްމަދު އަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ކިޔާ ނަމެވެ.
 • ގިނިކާ މާދޫންޏަކީ އުދުހެވޭ ދޫންޏެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގަޑިއަކު 70 ކިލޯމީޓަރު ބާރު މިނުގައި މިދޫނި ދަތުރުކުރެއެވެ.
 • އަހަރެއްގައި 31,557,600 ސިކުންތު ހުރެއެވެ.
 • ފިނިހަކައަށް 3 އަހަރުވަންދެން ނިދަން އޮވެވެއެވެ.
 • އިންސާނުންގެ ސިކުނޑި އަކީ %75-70 ފެނެވެ.
 • ޓައިޓޭނިކް އަޑިޔަށް ދިޔައިރު އޭގައި 2،227 މީހުން ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވީ އެންމެ 705 މީހުންނެވެ.