ފަންވަތް:Did you know/2007-12

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
  • އެކުވެރި ދައުލަތްތައް ނުވަތަ އދ. އުފެދުނީ 1948 ގައެވެ. އދ. ގެ މައި އިދާރާ ހުންނަނީ އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކް ސިޓީ ގައެވެ.
  • ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި އިރު ރަސްކަމުގައި ހުންނެވި ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު އިސްލާމްވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު 13 އަހަރު ވަންދެން ރަސްކަން ކުރެއްވި އެވެ.
  • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގާނޫނު އަސާސީ ތަޞްދީގު ކުރެވުނީ 22 ޑިސެމްބަރު 1932 ގައެވެ.
  • ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހަކީ 16 އޮކްޓޫބަރު އެވެ.
  • ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޝަޢުބާން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަސް ދިވެހިރާޢްޖޭގައި ފާހަގަކުރަނީ ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. އެދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގައި މަޝްހޫރު އަލި ރަސްގެފާނު ޕޯޗުގީޒުންނާއި ހަނގުރާމަކޮށް ޝަހީދުވެ ވަޑައިގަތުމާއެވެ.