ފަންވަތް:Did you know/2007-09

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
  • އެންމެ ގެލަން އެއްގެ ޕެޓްރޯލުން 750 ހާސް ގެލަންގެ ފެން ތަޣައްޔަރު ކުރުވައެވެ.
  • ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު ބައްރަކީ އޭޝިޔާ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ކަނޑަކީ ޕެސިފިކް ކަނޑެވެ. އެންމެ ބޮޑު ގައުމަކީ ރަޝިޔާ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސަހަރާ އަކީ އުތުރު އެފްރިކާގެ ސަހަރާއެވެ.
  • ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަނަފަސް ހިސާބަކީ ޗިލީގެ އަޓަކާމާ އެވެ. އެންމެ ހޫނު ހިސާބަކީ އިތިއޯޕިޔާގައި އޮންނަ ދެނަކިލް އޭ ކިޔުނު އަޑިގަނޑެވެ. އެންމެ ފިނި ހިސާބަކީ އެންޓާޓިކާގައިވާ ޕްލެޓިއޫ ސްޓޭޝަން އެވެ.
  • އަހަރަކު އެއް މިލިއަން ބިންހެލުން ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތި ވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބޮޑު ބިންހެލުމެއް ކަނޑުގެ އަޑިއަށް އަންނަކަމަށް ވެއެވެ.
  • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ދިގު ކަށިގަނޑަކީ ފަލަމަސް ކަށިގަނޑު އެވެ.
  • ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޖަނަވާރުގެ ގޮތުގެ ބެލެވެނީ ބުލޫ ވޭލް ނަންދީފައިވާ ބޮޑު މަހެވެ.