ފަންވަތް:Did you know/2007-08

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Giraffe-kartoon.jpg
  • ދުނިޔޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭތާ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ސެން މެރީނޯ ހިމެނެއެވެ.
  • ދުނިޔޭގައި ވާ އެންމެ ފުން ކަނޑަކީ ޕެސިޕިކް ކަނޑެވެ.
  • އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އެ އިންސާނެއްގެ އުޅަނބޮށީގައި ދޫ ޖައްސާލުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.
  • އިންސާނާގެ ކަންފަތުގައި 5 މަސް ކޮޅު ހުރެއެވެ.
  • ފެން ނުބޮއެ އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ދިރިއުޅެވޭނީ ސަހަރާގައި ދިރިއުޅޭ ޖަމަލަށެވެ.
  • އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ޖަނަވާރު ދެކެ ބިރުގަންނަ މީހުން ތިބެއެވެ. މިއީ އަސްލު ބަލި އެކެވެ. މިބައްޔަށް ކިޔާ ނަމަކީ "ޒޫފޯބިއާ"
  • ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެ ކުޑަ ދޫންޏަކީ ހަމިންގ ބާޑް އެވެ.