Jump to content

މ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު
ނަން

މ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

1984

ފެންވަރު

ޕްރައިމަރީ، ސާނަވީ، މަތީ ސާނަވީ

ކުލަ

ނޫ

މޮޓޯ


( ހަރަކާތްތެރިވެ ކާމިޔާބު ހޯދާށެވެ.)

މ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު އަކީ މ.މުލީގައި ހުންނަ ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާ އެކެވެ. މި ސުކޫލް ހުޅުވިފައިވަނީ 1984 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މިހާރުވެސް މިސުކޫލްގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ކިޔަވަމުން ގެންދެއެވެ.