މޯލްޑިވްސް ސްކްރީން އެވޯޑް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މޯލްޑިވްސް ސްކްރީން އެވޯޑް އަކީ ފިލްމީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް 2010 ވަނަ އަހަރު ވިލާ ޓީވީގެ ފަރާތުން ތަޢާރަފްކޮށް ދޭން ފެށުނު އެވޯޑް އެކެވެ.